E-handbok

E-handboken tillhandahåller webbsidor med aktuell information, riktlinjer och styrdokument, material och länkar för skolsköterskor och skolläkare inom medicinska elevhälsan.

Ansvarig utgivare är Christina Stenhammar,verksamhetschef vid Centrala elevhälsan i Uppsala kommun.

5 april 2017