Lokaler

Skolsköterskan behöver ett eget rum på skolan med tillgång till medicinsk journal och utrustning för hälso- och sjukvårdsarbete. 

Skolsköterskans rum ska vara en del av verksamheten och lättillgängligt för elever. Tydlig skyltning bör finnas från huvudentrén. Rummet ska vara möjligt att låsa och ha bra ljudisolering för att möjliggöra hörselscreening.

Rummet ska vara ändamålsenligt och så stort att att det möjliggör:

  • Syntest på minst 3 m avstånd med fast belysningsskåp
  • Motoriska undersökningar
  • Vaccinationer
  • Hörselundersökning
  • Vilrum bör finnas för elever som senare kan återgå till undervisningen, eller för sjuka elever som väntar på att bli hämtade
  • Väntutrymme med sittplats för såväl elever som vårdnadshavare
  • Nära tillgång till toalett och rinnande vatten
5 april 2017