Utrustning

 • Låsbart journalskåp som ska vara brand- och fuktsäkert. Journalskåpet ska förvaras i låsbart rum.

 • Låsbart fast skåp för läkemedel, sprutor och sjukvårdsmaterial

 • Låsbart kylskåp för vaccin och läkemedel. Kylskåpet ska vara försett med termometer och helst med larm.

 • Syntavla ska placeras i ett belysningsskåp, vilket ska vara placerat så att nedersta raden kommer 120 cm från golvet och testavståndet ska vara minst 3 meter.

 • Audiometer (kan delas av flera mottagningar eller hyras från Elevhälsans centrala enhet)

 • Mätsticka på väggen. (OBS! Kontrollera att den hänger på rätt höjd).

 • Måttband

 • Personvåg för medicinskt bruk, godkänd av klass typ 3 och med möjlighet till kalibrering

 • Undersökningsbrits

 • Stetoskop

 • Reflexhammare

 • Otoskop/oftalmoskop

 • Örontrattar till otoskop

 • Skoliometer

 • Ficklampa

 • Munspatlar

 • Sax

 • Andningsmask med backventil för HLR

 • Blodtrycksmanchetter i tre storlekar: 9, 12 och 15 cm

 • Digital termometer

 • Träplattor i tjocklek 0,5; 1,0; 1,5 och 2,0 cm för undersökning av benlängdsskillnad

 • Läkemedel enligt basapotek/mini basapotek

 • Förbandsmaterial

 • Egen telefon med telefonsvarare

 • Arbetsplats med dator och direktansluten multifunktionsskrivare (kopiator och skanner)
  Utrustning beställs hos Teknik och service e-butik

 • Kopiator eller nära tillgång till sådan

  Kommunen har avtal med OneMed för inköp av medicintekniska produkter och sjukvårdsmaterial. Avtalet sträcker sig fram till 2019-05-08.

10 januari 2018