Beställning av vaccin

Elevhälsan i Uppsala kommun beställer vaccin genom ett nationellt ramavtal, vilket SKL Kommentus upphandlat. Vid vaccinbeställning anges alltid "enligt nationellt ramavtal". 

Vissa vacciner ingår inte i upphandlingen eftersom efterfrågan, nationellt sätt, inte är så stor. Även dessa vacciner kan beställas om de har ordinerats av skolläkare, t.ex. Imovax Polio. Läs mer om vaccinationsbeställning.  (PDF, 26 KB)

Vaccin (PDF, 118 KB) som används inom medicinska elevhälsan läsåret 2017/2018. Förkortningar och förklaringar (PDF, 127 KB)

Beställning av HPV-vaccin

I Uppsala län betalar Region Uppsala HPV-vaccinet. Ange att det ska gå på nationella HPV-avtalet. 

 

8 januari 2018