E-handboken byter namn

Från höstterminen 2018 byter E-handboken namn till Webbhandbok EMI.

17 augusti 2018