Ensidigt generellt samtycke

Nu finns ett ensidigt vaccinationssamtycke för kompletterande vaccinationer.

28 januari 2016