HPV samtycken

Nu finns HPV-samtycken för tre doser Gardasil. Ett riktar sig till flickor som fyllt 14 år och det andra riktar sig till flickor på gymnasiet, som själva kan ge sitt samtycke för HPV-vaccination. Till blanketterna
De finns också för externa användare under blanketter utan logga. 

13 december 2016