Inför start i förskoleklass

Först när du vet vilken BVC eleven har tillhört kan du rekvirera sammanfattning, tillväxt- och vaccinationsuppgifter. Du kan inte skicka klasslistor utan att ha säkerställt att alla elever på listan gått på det BVC som listan skickas till.

BVC har kvar journalerna under höstterminen som eleven går i förskoleklass. Barnhälsovården inhämtar vårdnadshavares samtycke.

25 maj 2020