Information om vaccinering mot covid-19

Informationsblad riktad till elever i gymnasiet rörande vaccination mot covid-19 finns nu för att skriva ut och sätta upp på din skola.

Du hittar iformationsbladet under avsnittet Covid-19.

18 augusti 2021