Information till vårdnadshavare rörande Covid-19

Nu finns ett dokument som ska skickas med till vårdnadshavare inför hälsobesök, vaccination och skolläkarbesök.

2 december 2020