Informationsbrev till vårdnadshavare

Två nya informationsbrev till vårdnadshavare/elev finns nu under avsnittet Covid-19.

Det ena brevet rör att besökare till skolsköterskans mottagning ska vara symptomfria. Det andra brevet innehåller information om att vaccin mot covid-19 och dTp inte ska ges inom en sjudagarsperiod.

Läs mer under avsnittet Covid-19.

11 oktober 2021