Intyg och samtycke för dTp

Nu finns information till vårdnadshavare och elev om dTp som kommer erbjudas under vårterminen i årskurs 8 enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Även samtycke och intyg finns att hämta under blanketter. För externa användare finns dokumenten uppladdade utan logotype.

27 juni 2016