Journalhantering för elever med skyddat id

Rutinerna för journalhantering rörande elever med skyddad id har uppdaterats.

Originaljournaler eller kopior ska antingen lämnas över till mottagande skola/arkivet direkt eller skickas som rekommenderat brev.

Läs rutinen för rekommenderat brev. (PDF, 84 KB)

15 mars 2022