Journalhantering rörande friskolor och andra kommuner

Rutinen för journalhantering i förhållande till friskolor och andra kommuner har uppdaterats.

Läs den uppdaterade rutinen under sidan Journalhantering

17 oktober 2022