Kvinnlig könsstympning

Nu finns rutiner om hur vi bemöter och hjälper flickor som blivit könsstympade. 

12 maj 2015