Kvinnlig könsstympning

Socialstyrelsen har publicerat nytt material för att bidra till ökad kompetens kring könsstympning av flickor och kvinnor hos personal inom hälso- och sjukvården. Läs mer

30 augusti 2016