Remissunderlag

Nu finns uppdaterade mallar för remiss till BUP och HAB för remittering inom Region Uppsala.

Mallarna ska användas av skolläkaren för elever med förmodad NPF-problematik.

28 september 2017