Uppdaterade rutiner vid begäran av journal

Rutinerna vid begäran av elevjournal från försäkringsbolag och socialtjänst har uppdaterats.

Läs den nya rutinen under Journalhantering.

12 september 2019