Information till gymnaiseelever

Nu finns ett brev att lämna till elever på gymnasiet inför hälsobesök, skolläkarbesök eller vaccinationer under pandemin.

Brevet ligger under avsnittet Covid-19

13 januari 2021