Ny vägledning för vaccinationer

Vägledningen har tagits fram för att ge stöd vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Nu finns länk till 3:e upplagan i webbhandboken.

6 september 2019