Nytt samtycke

Nu finns ett samtycke för elever som behöver kompletterande vaccinationer. Vårdnadshavare får skriva under innan skolläkaren har tagit ställning till vilka vaccinationer eleven ska ha. 

12 november 2015