Pandemiriktlinjerna förlängs

Perioden för riktlinjerna kring vårdnadshavares deltagande vid rutinmässiga hälsobesök, skolläkarbesök, vaccinationer och uppföljningar förlängs till 30 september.

Läs den uppdaterade riktlinjen under avsnittet Covid-19.

24 juni 2021