Patientskada i vården

Enligt patientsäkerhetslagen ska det finnas rutiner för hur vi som arbetar under HSL lämnar information till patienter som drabbats av en vårdskada.

Läs mer i avsnittet Patientskada i vården.

25 februari 2020