Praktiskt handhavande vaccination

Nu finns nya riktlinjer kring praktiskt handhavande vid vaccinationer, läs mer. Ordinationsmodulen som beskrivs i dokumentet kommer att finnas i PRN från vecka 9.

5 februari 2016