Remisser till Stockholms läns landsting

När remisser skickas till logopeder och andra mottagningar i Stockholms läns landsting ska en kombikakod anges på remissen. Det är en 11-siffrig kod som anger att patienten kommer från ett annat län: 19902656001

Informationen finns i e-handboken under Hälsoarbete och riktlinker A-Ö - Remisser till Stockholms läns landsting.

20 mars 2015