Riktlinjer för SMS

Nu finns riktlinjer för hur vi får använda Prorenatas SMS-funktion vid kallelser och påminnelser.

6 maj 2019