Riktlinjerna vid hälsosamtal förlängs

Riktlinjer för skolsköterska kring vårdnadshavares deltagande vid rutinmässiga hälsobesök, skolläkarbesök, vaccinationer och uppföljningar förlängs till och med 30 september.

Uppdaterat beslut finns under sidan Covid-19.

2 juni 2021