Riktlinjerna vid hälsosamtal och vaccinationer förlängs

Riktlinjer för skolsköterska kring vårdnadshavares deltagande vid rutinmässiga hälsobesök, skolläkarbesök, vaccinationer och uppföljningar förlängs tillsvidare.

Läs dokumentet i sin helhet under avsnittet Covid-19.

2 september 2021