Riktlinjerna under pandemin förlängs

Perioden för riktlinjerna kring vårdnadshavares deltagande vid rutinmässiga hälsobesök, skolläkarbesök, vaccinationer och uppföljningar förlängs terminen ut.

Läs mer under avsnittet Covid-19.

22 mars 2021