Rutin journalöverföring från BVC

Nu finns nedskriven rutin för journalöverföring från barnhälsovården (BHV) till medicinska elevhälsan enligt överenskommelse mellan BHV och centrala elevhälsan. Läs mer

26 mars 2018