Säkra meddelanden

Med hjälp av Säkra meddelanden kan du skicka meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.

En rutin har upprättats för hur personal inom elevhälsan ska använda funktionen. Läs hela rutinen under rubriken Säkra meddelanden / SMS och e-post / A-Ö".

17 oktober 2022