Tillfälliga regler kring gallring

Reglerna gäller från 2022-06-10 och tillsvidare.

Informationshanteringsplanen (IH-plan) är det dokument som styr vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras (strimlas). Den IH-plan som ska gälla för utbildningsförvaltningen har ännu inte beslutats om i nämnden och vi behöver därför tillsvidare spara alla dokument  i original.

De dokument som bifogas den digitala journalen genom skanning ska tillsvidare alltså inte strimlas utan sparas på skolan.

Upprätta aktomslag för de elever det berör (Aktomslag 120g 460x300mm, beställs via Proceedo. Skolsköterska, psykolog och ev logoped kan beställa gemensamt) Aktomslaget är ett grått A3-ark som du själv viker.
Använd arkivbeständig penna och skriv elevens personnummer och namn längst upp till höger på framsidan av aktomslaget.
Efter inskanning i Prorenata, skriv på dokumentet ”Inskannat, signatur”
Handlingarna förvaras i brandsäkert arkivskåp

22 juni 2022