Uppdaterad info om ryggundersökning

Riktlinjerna har förtydligats angående handläggning efter remissvar.

Läs mer här

16 februari 2016