Uppdaterad rutin för SIP

Nu finns en uppdaterad rutin för samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län.

Läs mer under ViS - vård i samverkan.

11 mars 2022