Uppdaterade blanketter

Hälsoenkäterna för alla årskurser är nu uppdaterade.

Även hälsouppgift och informationbrev för förskoleklass och gymnasiet har uppdaterats med information om kallelse/påminnelse via SMS.

14 juni 2019