Uppdaterade hälsoenkäter

Nu finns nya elevhälsoenkäter för FSK samt årskurs 4 uppladdade. Dessa överensstämmer med frågor och svarsalternativ i Prorenata. 

22 januari 2016