Uppdaterade hälsoenkäter

I hälsoenkäterna finns nya frågor om bland annat hemsituation och kostvanor.

Blanketterna finns under blanketter och respektive årskurs.

27 juni 2018