Uppdaterade remissrutiner

När du skickar en remiss, skriv en journalanteckning om att du skickat remissen samt vilka dokument du bifogat remissen.

Läs mer under avsnittet Remissrutiner

19 februari 2021