Uppdaterade remissrutiner

Länslogopedin på Akademiska sjukhuset har uppdaterat sina remisskriterier.

Läs dokumenten under avsnittet Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.

20 september 2022