Uppdaterade riktlinjer vid hörselundersökning

Riktlinjerna vid hörselundersökning är uppdaterade.

2 september 2020