Uppdaterat PM från Smittskydd

Nu finns ett uppdaterat PM från Smittskyddsenheten angående "Hälsoundersökning i Uppsala län av asylsökande och andra invandrade till Sverige". Läs mer

27 juni 2016