Uppdatering i kapitlet Nyanlända elever

Smittskyddsenheten har nu publicerat "Komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar". 

Detta dokument samt en individuell vaccinationsplanering har laddats upp i kapitlet Nyanlända elever.

15 juni 2015