Upphävda riktlinjer kring externa besökare

Beslutet om vårdnadshavares deltagande vid rutinmässiga hälsobesök, skolläkarbesök, vaccinationer och uppföljningar upphävs från och med 6 oktober 2021.

Det beslut som togs specifikt kring skolsköterskors verksamhet för att minska externa besökare avslutas och EMI kan bedrivas utifrån elevens bästa.

6 oktober 2021