Vägledning för elevhälsa

Nu finns länk till den uppdaterade vägledningen från Socialstyrelsen och Skolverket.

I den tredje upplagan är främst juridiska frågor förtydligade, som inte var färdigutredda då första upplagan publicerades 2014. De har anpassat innehållet till regelverket för skolans verksamhet, bland annat genom att göra skolhuvudmannens och vårdgivarens ansvar tydligare vid olika organisationsformer, och genom utveckling av kapitlen om dokumentation, journalföring och sekretess. Läs mer

21 november 2016