ViS-dokument rörande egenvård

Region Uppsala och länets kommuner har upprättat rutin (ViS-dokument) kring egenvård där det regleras hur hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ska samverka vid bedömning av egenvård, då den enskilde behöver hjälp vid utförandet.

Läs ViS-dokumentet under avsnittet A-Ö / ViS - Vård i samverkan

10 oktober 2022