WHO´s riktlinjer kring barnvaccinationsprogrammet

Folkhälsomyndigheten har publicerat en sammanfattning på svenska av WHO´s riktlinjer och egna rekommendationer kring hur barnhälsovård och elevhälsa ska tänka kring bibehållandet och prioriteringar av vaccinationsprogrammet i dessa tider med Covid-19.

 

Sammanfattningsvis bör vaccinationer om möjligt prioriteras, och om detta inte är möjligt är det viktigt att man har en uppföljningsplan för de elever som inte vaccinerats enligt (enligt stöd från WHO rekomendationer).

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

1 april 2020