Webbhandbok EMI

Webbhandboken tillhandahåller sidor med aktuell information, riktlinjer och styrdokument, material och länkar för skolsköterskor och skolläkare inom medicinska elevhälsan.

Ansvarig utgivare är Viktor Engström, avdelningschef för barn- och elevhälsan, Uppsala kommun.

Innehållet i handboken uppdateras kontinuerligt enligt årshjul.

Uppdaterad: