E-handbok

E-handboken tillhandahåller webbsidor med aktuell information, riktlinjer och styrdokument, material och länkar för skolsköterskor och skolläkare inom medicinska elevhälsan.

Ansvarig utgivare är Christina Stenhammar, verksamhetschef vid centrala elevhälsan i Uppsala kommun.

14 februari 2018