Hörselundersökning

Hörselundersökning erbjuds till elever i förskoleklass och till nyanlända och nyinflyttade elever som inte tidigare har testats. Hörselundersökning utförs även på elever årskurs 1 i gymnasiet som valt gymnasieskolans yrkesförberedande program sk bullerprogram.

Syftet med hörselundersökning i skolan är att upptäcka hörselnedsättningar som kan påverka barnets språkutveckling och kommunikativa förmåga och som kan kompenseras med hörselhjälpmedel och hörselanpassning av miljön. Nyupptäckta hörselnedsättningar i skolåldern orsakas huvudsakligen av kroniska eller återkommande inflammationer i mellanörat, varav majoriteten är av lindrig art och läker ut utan behandling. Hörselnedsättningar och tinnitus orsakade av buller förefaller dock vara ett växande problem framförallt hos tonåringar. 

Riktlinjer hörselundersökning (PDF, 137 KB)

Audiogram

Uppdaterad: