Skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter får man om det finns risk för att man ska utsättas för hot eller våld.

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man också kan säga: Skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter.
Alla tre typer är till för att skydda personer som riskerar att råka illa ut om uppgifter om t.ex. adress lämnas ut.

Journalhantering

För elever med skyddade personuppgifter upprättas en pappersjournal. Journal finns att beställa från Barn- och elevhälsan och kostar 40 kr/st. Har elev sedan tidigare datajournal skrivs denna ut och bifogas pappersjournalen

När pappersjournal skickas till ny skola eller till arkivet, dokumenteras journalhanteringen både i journalen samt i listan Skickade journaler (DOCX, 29 KB). Listan förvaras i arkivskåpet (gallras efter 10 år).

Originaljournal eller kopior lämnas direkt till mottagande skola/arkivet eller skickas som rekommenderat brev. (PDF, 84 KB) (PDF, 84 KB)

Upphävs skyddet under elevens skolgång, skannas pappersjournalen in i datajournalen och skickas sedan till arkivet för arkivering.

Skyddade personuppgifter - Skatteverket

Skolans arbete med elever som har skyddad identitet - Skolverket

Uppdaterad: