Resursenhet

Skolsköterskan på respektive hemskola är ansvarig för alla elever som är inskrivna på skolan, oavsett faktisk skolplacering. Elever med placering på resursenhet ska erbjudas hälsobesök och vaccinationer enligt gällande program av skolsköterskan på hemskolan. Information om vilka elever som är inskrivna på resursenhet lämnas av rektor eller skolans administratör.

Uppdaterad: